Általános Szállítási Feltételek

Megrendelő: a megrendelést tevő cég

Szállító: Glob-Prot Kft (adószám: 11752323-2-42; cg: 01-09-674695; telephely: 1171 Budapest, Pásztorfalva utca 19.) továbbiakban, mint Szállító.

Termék (ek): A Szállító által forgalmazott termékek

Az Általános Szállítási Feltételek a Glob-Prot Kft és a Megrendelő közötti adás-vételi jogviszony alapját képezi, abban az esetben, ha egyéb szerződést nem kötött a Megrendelő és a Szállító. Az itt nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó szakaszai szerint járnak el a Felek.

Szállító a következő feltételekkel szállítja a termékeket:

  1. Megrendelő a Termékeket a kiadott árajánlat alapján rendeli meg. Az árajánlaton szereplő határidőkkel és feltételekkel.
  2. Szállító a Megrendelés után 3 napon belül visszaigazolást küld Megrendelő részére a teljesíthetőség figyelembevételével és a szállítási határidővel. Amennyiben Szállító részére nem áll rendelkezésre információ a szállítási határidőről, úgy ezt az információt a lehető legrövidebb időn belül Megrendelő számára kommunikálja.
  3. Megrendelt terméket a Szállító a visszaigazoláson feltüntetett határidőn belül szállítja, az előszállítás lehetőségét fenntartva. A Szállító az előszállításról és a szállításról egyeztet a Megrendelő kapcsolattartójával, meghatározzák a termék átvételének időpontját..
  4. A Termékek átvétele (egyéb megállapodás hiányában) a Szállító telephelyén (1171 Budapest, Pásztorfalva utca 19.) történik. A Szállító az Incoterm EXW (Szállító telephelye) klauzula szerint vállalja a szállítás közbeni káresemények bekövetkezte esetén a helytállást.
  5. Szállító a Termék átvételének időpontjától számított legfeljebb 8 napig őrzi és tárolja az árut a Megrendelő részére, ezen határidő elmultával a Szállítót a telejsítési kötelezettség nem terheli.
  6. A Szállító elektronikus számlát állít ki az adás-vételről, melyet a Megrendelő erre a célra fenntartott e-mailcímére továbbít. A Megrendelő az elektronikus számla fogadására alkalmas e-mailcímet a Szállítóval írásban közli.
  7. A Megrendelő a számlát az azon feltüntetett határidőn belül levonás nélkül fizeti ki a Szállító által megadott bankszámlaszámra.
  8. Az ajánlatokat a Szállító EUR pénznemben adja ki. Amennyiben a Megrendelő úgy dönt, hogy HUF pénznemben kíván fizetni, úgy a megrendeléssel egyidőben erről tájékoztatja Szállítót. Megrendelő elfogadja, hogy a EUR-HUF pénznem váltás a számlakiállítás napján érvényes Raiffeisen Bank által kiadott ELADÁSI árfolyamon történik.
  9. Megrendelő csak abban az esetben jogosult a kedvezményre (a kedvezmény az ajánlatban fel van tüntetve), amennyiben az ajánlatban szereplő összes tételt hiánytalanul megrendeli, és a Szállító számláját határidőre kifizeti. Amennyiben nem történik meg a határidőre a kifizetés, abban az esetben Szállító kiszámlázhatja a kedvezmény összegét, valamint a késedelmi kamatot.
  10. Amennyiben a Megrendelő késedelmi kamat fizetésére kötelezett, úgy a késedelmi kamat a Magyar Nemzeti Bank által közölt jegybanki alapkamat kétszerese a bruttó végösszegre vetítve, valamint a törvényben (2016. évi IX. törvény a behajtási költségáltalányról) összegű behajtási költségáltalány együttesen kerül kiszámlázásra, melyet a Megrendelő köteles 3 napon belül megfizetni.

Felek vitás kérdésekben mindenekelőtt a párbeszédre és a kompromisszumra törekednek. Amennyiben nem tudnak megegyezni, úgy a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét jelölik ki.

Betöltés...